Jill van Stal de Honderdmorgen- Kroon

Geboren 5 mei 2015, kleur zwart, hoogte 100cm
August v.d. Kosterweide
Preferent
Plesman v. Veldzicht
Alves v. VeldzichtCherie v. Veldzicht
Kroon Super Preferent
August v.d. Kosterweide
Preferent
Olivia v. Spoorzicht
Kroon Preferent
Kaleda v. Spoorzicht
Kroon
Boss v.d. Brouwerij
Levi v.d. Schaapshoeve
Tanja v.d. Smidsweg
Emma v. h. Hogeveld
Kroon
Nelantines v.d Groote Woerd
Preferent
Ariane v.h. Hogeveld
Sophie v.h. Hogeveld
Kroon

Behaalde resultaten

2015: Veulenpremie

2016: Enterpremie

2017: Twenterpremie

2018: Tweede premie

2019: Tweede premie

2020: Eerste premie

Nakomelingen:

2019: Niek van Stal de Honderdmorgen

2020: Oxalis van stal de Honderdmorgen